Jak powstaje (powstawała) gazeta

Pon, 17 Paź 2011 • Historia

Przeglądając niedawno stare wydania „Dziennika Bałtyckiego” w poszukiwaniu pewnych informacji trafiłem na wydanie z okazji 10-lecia gazety. A w nim na artykuł pt. „Tak powstaje Twoja gazeta”. Co prawda w 1955 r. wiele rzeczy wykonywało się trochę inaczej, ale ogólny proces jest niemalże identyczny.

Dziś zebrany przez dziennikarza materiał zostaje przez niego opracowany wprost na uprzednio przygotowanej stronie w systemie edycyjnym. Artykułowi przygląda się potem redaktor prowadzący daną sekcję gazety. Tenże kieruje tekst do korekty (lub każe dziennikarzowi poprawić jeszcze co nieco), a po korekcie z wydrukiem strony wędruje do redaktora prowadzącego wydanie. Po akceptacji wydawcy, dział produkcji wysyła stronę do drukarni, a następnie akceptuje jej obraz na podglądzie w drukarni i… To wszystko.

Gdy ponad dziesięć lat temu zaczynałem pracę w gazecie kolejność niektórych czynności była trochę inna. Łamacz dostawał napisane teksty i przygotowane zdjęcia. Z nich układał strony gazety, które następnie drukował do korekty. Poprawki sam wprowadzał i gotową kolumnę (wydruk) akceptował u redaktora prowadzącego, a później wysyłał ją do drukarni.

Przez lata zmieniło się wiele, a nie tak dużo. Artykuły dostarczane w formie maszynopisu, w którymś momencie zaczęły być przynoszone na dyskietkach. Potem znajdowało się je w katalogach redakcyjnego serwera, a i to niedługo.

Oczywiście podobny proces dotyczy ilustracji i reklam. W przypadku tych ostatnich widać chyba największą różnicę. W latach 50. XX w. stanowiły one ok. 10-12 proc. gazety. Dziś rozsądnym wydaje się sprzedanie ok. 30 proc. powierzchni całego wydania. Sprawy takie jak objętość, czy format gazety pomijam. One naprawdę nie są aż tak znaczące. Dziś gazety są dostępne w tabletach, artykuły i zdjęcia na stronach internetowych wydawnictw. Ciekawe, że jakoś furory nie zrobił funkcjonujący od wielu lat dostęp do prasy w formacie PDF. A to całkiem fajne „pudełko” na migawkę z minionych wydarzeń dnia, jaką wydaje się być prasa.

Ilustracja: „Dziennik Bałtycki” nr 118/1955 z 19 maja 1955 r.